Polityka cookies   

Krótko o nas

Krótko o nas - zdjęcie poglądowe

Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady powstało w 2016 roku w Ustrzykach Dolnych. Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności doradczej, edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy:

- w przedsięwzięciach ekonomii społecznej a szczególnie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- dla aktywności w poszerzaniu edukacji demokracji lokalnej,

- dla lokalnej działalności politycznej,

- dla aktywności edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz społeczności lokalnych, przedsiębiorców, podmiotów gospodarczych, mieszkańców wsi,

- dla lokalnych działaczy społecznych,

- dla inicjatyw skierowanych na rozwój Ustrzyk Dolnych i Powiatu Bieszczadzkiego.

Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady posiada w swoich zasobach kadrowych członków, którzy reprezentują szerokie spektrum życia społecznego. Są to: przedsiębiorcy, nauczyciele, pracownicy samorządowi, specjaliści różnych branż.

Nasi członkowie poprzez wieloletnią prace w swoich branżach nabyli odpowiednią wiedzę i kompetencje do wspólnego działania w tworzeniu i kreowaniu życia społecznego. A dodatkowo utrzymując bardzo dobre relacje z dużym gronem firm i osób możemy realizować z powodzeniem założone w statucie cele. Stawiając na profesjonalizm i zaangażowanie realizujemy wiele działań, które w swym efekcie trwale wpisały się w krajobraz życia społecznego Bieszczad.

Obecnie nasze działania skupiają się głównie w obszarze organizacji imprez sportowych, familijnych eventów, czy też szeroko rozumianego wsparcia przy współorganizacji imprez lokalnych. W przyszłości aspirujemy do bycia kreatorem życia społecznego i dbać o rozwój naszej małej ojczyzny jaką są Bieszczady.

Nasi Partnerzy mogą na nas liczyć, o czym przekonali się już niejednokrotnie dlatego zapraszamy do współpracy tak firmy, instytucje jak i osoby prywatne, które chciałyby się zaangażować w życie społeczne Bieszczad.

SKUTECZNI DLA WAS